Priser

1 session, 60 min.:                                                                               900 kr.

Studerende/arbejdsløse/pensionister 60 min.:                             600 kr.

Parterapi, 90 min.                                                                             1200 kr.

AFBUD:

Afbud bedes meldes dagen før inden 16:00. Der tages fuld pris ved manglende afbud.

MULIGEDER FOR TILSKUD:

Henvisning fra egen læge

Klinikken har desværre ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og kan derfor ikke tage imod henvisninger fra egen læge.

Sygeforsikring “Danmark”

“Danmark” yder et tilskud på 200 kr. til psykologbehandling for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5, for medlemmer med let til moderat depression.

Sundhedsforsikringer og forsikringsselskaber

Mange sundhedsforsikringer dækker psykologsamtaler. Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at få oplyst, om forsikringen dækker psykologhjælp.

Fagforeninger

Nogle fagforeninger dækker psykologsamtaler helt eller delvist i forbindelse med arbejdsbetingede problemer.

Arbejdspladsen 

En del arbejdspladser hjælper medarbejdere med at dække udgifter til psykologbehandling af arbejdsrelaterede eller private problemer. Du kan kontakte din arbejdsgiver for at høre om dine muligheder.

Tilskud fra kommunen

I visse tilfælde kan kommunen efter serviceloven yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykolog.